Select Page

Anunț de presă: Sfârșit de proiect

Building Technology Group R SRL din Iași finalizează implementarea proiectului “BRAIN-INSisteme de automatizare inteligente pentru managementul clădirilor, producției și automatizări industriale”, finanțate prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1-”Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivitătii economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiunea 1.2.1. “Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităti, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de crestere”, Tip proiect: „Intreprinderi nou-înființate inovatoare”.

Proiectul a fost implementat în Iași, str. Aleea Rozelor Nr. 6A, pe o durată de 25 luni și un buget de 7.215.404,67 lei, din care asistentă financiară nerambursabilă 6.008.320,25 lei.

Prin desfășurarea activităților de cercetare industrială, dezvoltare experimentală, inovare si introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării, proiectul și-a propus crearea lui BRAIN-IN, un soft-convertor de limbaj al Sistemelor de Automatizare Inteligente (SAI) pentru clădiri inteligente, managementul producției și automatizări industriale bazat pe inovarea – îmbunătățirea unei platforme software denumită SMART CONVERT. Inovarea a constat în integrarea în SMART CONVERT a două noi tipuri de protocoale de comunicații (KNX și un limbaj wireless), transformând platforma inițială într-un produs foarte flexibil și competitiv, care deține și caracteristici standardizate pentru 6 aplicabilități ce se pot combina în funcție de nevoile și structura clădirilor, producției și industriei: optimizare consumuri energie, asigurare securitate, confort, optimizare management producție, automatizări industriale, oprimizare funcționalități specifice spitalelor.

Proiect confinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate.

Date de contact:

Manager proiect: Frâncu Cătălin

Telefon: 0726.263.887

E-mail: info@btgromania.ro