Select Page

BRAIN-IN Sisteme de automatizare inteligente

Building Technology Group R SRL din Iași implementează începând cu data de 27 septembrie 2016, proiectul “BRAIN-IN-Sisteme de automatizare inteligente pentru managementul clădirilor, producției și automatizări industriale”, finanțate prin Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 1-”Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivitătii economice și dezvoltării afacerilor”, Acțiunea 1.2.1. “Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităti, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de crestere”, Tip proiect: „Intreprinderi nou-înființate inovatoare”.

Proiectul va fi implementat în Iași, str. Aleea Rozelor Nr. 6A, are o durată de 24 luni și un buget de 7.233.140,92 lei, din care asistentă financiară nerambursabilă 6.026.057,20 lei.

Prin desfășurarea activităților de  cercetare industrială, dezvoltare experimentală, inovare, prin introducerea în producție a rezultatelor cercetării-dezvoltării, proiectul propune crearea lui BRAIN-IN, un soft-convertor de limbaj al Sistemelor de Automatizare Inteligente (SAI) pentru clădiri inteligente, managementul producției și automatizări industriale bazat pe inovarea – îmbunătățirea unei platforme software denumită SMART  CONVERT care la acest moment are proprietatea de a aduce la un punct comun tehnologiile: PROFIBUS, LON, CAN, MODBUS. Inovarea constă în integrarea în SMART CONVERT a două noi tipuri de protocoale de comunicații (KNX și un limbaj wireless), transformând platforma inițială într-un produs foarte flexibil și competitiv, care va deține și caracteristici standardizate pentru 5 aplicabilități ce se pot combina în funcție de nevoile și structura clădirilor, producției și industriei: optimizare consumuri energie, asigurare securitate, confort, optimizare management producție, automatizări industriale, oprimizare funcționalități specifice spitalelor.

Proiect confinantat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Competitivitate.

Date de contact:

Manager proiect: Frâncu Cătălin

Telefon: 0726.263.887

E-mail: info@btgromania.ro