fbpx

GARANȚIILE BRANSHA

GARANȚIILE BRANSHA

 

Siguranța datelor personale

Bransha certifică faptul că îndeplineşte cerinţele minime de securitate a datelor cu caracter personal.

Bransha utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Bransha are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: emiterea de carduri acces in complex Newton si in apartament, de a oferi acces pe aplicatia Munn, înregistrarea la newsletterele sau pe site-urile deținute de Bransha. Datele sunt colectate exclusiv cu acordul persoanelor vizate. Orice persoană are dreptul de a refuza transmiterea datelor, ceea ce duce la suspendarea serviciilor oferite de către Asociație persoanei în cauză.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai partenerilor contractuali ai Bransha, în condiții de siguranță și cu acordul persoanei vizate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la info@bransha.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

 

Siguranța în caz de evenimente neprevăzute/pericol

Noi garantăm că produsele noastre sunt de cea mai buna calitate și este cel mai bun pus la punct

 

 

Ce se poate întâmpla dacă nu funcționează sistemul sau dacă efectuezi o manevră greșită. 

Mentenanta noastra asigura clientii nostrii o bunastare a sistemului pe o durata indelungata.

Bransha garantează că, atunci când echipamentul pe care l-am instalat este întreținut și funcționat în conformitate cu manualele de operare și întreținere ale producătorului, sistemul va funcționa așa cum am declarat și am convenit. Am promis o variație de temperatură menținută de cel mult 3 grade de la selectarea temperaturii la temperatura reală la termostatul dvs. atunci când încălziți sau răciți locuința în condiții normale de funcționare. În cazul în care temperaturile de instalare nu sunt atinse, vom face fără modificări, reparații sau înlocuiri necesare pentru o perioadă de 5 ani. Această garanție are rolul de a garanta că echipamentul pe care îl instalăm este dimensionat cu precizie pentru locuință în momentul instalării. Nu acoperă situațiile în care locuința nu menține temperatura adecvată cauzată de o defecțiune a componentelor sau a pieselor.

 

Garanție de asistență


Echipa noastră de asistență este disponibilă pentru suport telefonic. Toate cererile de asistență vor primi un răspuns și intervenție pe teren în termen de 48 ore, in funcție de gradul ei de urgență. Vă rugăm să rețineți că majoritatea cererilor de asistență primesc un răspuns în termen de 60 de minute. 

Diplome și certificări

 
Certified Management System
Certified Management System
Certified Management System
Certificat Building Technology Group S.R.L.- Iasi
Pentru domeniile de activitate:
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
Activități de consultanță în tehnologia informației
Activități de servicii privind sistemele de securitate
Certificat Building Technology Group S.R.L.- Iasi
Pentru domeniile de activitate:
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
Activități de consultanță în tehnologia informației
Activități de servicii privind sistemele de securitate
Certificat Building Technology Group S.R.L.- Iasi
Pentru domeniile de activitate:
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
Activități de consultanță în tehnologia informației
Activități de servicii privind sistemele de securitate